PLACENÉ SLUŽBY

Placené služby, které zdravotní pojišťovny neproplácí

POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU NA ŽÁDOST FYZ. OSOBY

Přihlášky do MŠ, jeslí, sportovní kroužky, školy v přírodě, tábory, potvrzení pro soudy, obecní úřady, cestovní kanceláře atd..

150 Kč

JEDNORÁZOVÉ POTVRZENÍ O ZDRAV. STAVU NA ŽÁD FYZ. OS.

Po nemoci pro MŠ, ZŠ, sportovní odd. apod..

50 Kč

platnost 24 hod.

PŘIHLÁŠKY NA ŠKOLY

ZA PRVNÍ

ZA KAŽDOU DALŠÍ


100 Kč

50 Kč

DUPLIKÁTY VEŠKERÝCH TISKOPISŮ

Při zničení či ztrátě, opakovaná žádost o žádanku na vyšetření.

50 Kč

VYŠETŘENÍ NA ŘP

350 Kč

VYŠETŘENÍ NA VYDÁNÍ ZDRAVOTNÍHO PRŮKAZU

Pro práci v potravinářství a s dětmi.

250 Kč

APLIKACE INJEKCE U VYŽÁDANÉHO OČKOVÁNÍ

U vakcíny zakoupené mimo ordinaci.

200 Kč

ZPRÁVA PRO KOMERČNÍ POJIŠŤOVNU

250 Kč

NÁUŠNICE DLE VÝBĚRU

200-500 Kč

PŮJČOVNA KOJENECKÝCH POTŘEB 

EDUKAČNÍ TIŠTĚNÉ MATERIÁLY

ZDARMA

ODSÁVAČKA MATEŘ. MLÉKA

Mechanická

5 Kč/den


ODSÁVAČKA MATEŘ. MLÉKA

Elektronická

10 Kč/den


PODLOŽKA K HLÍDÁNÍ PORUCH DÝCHÁNÍ

10 Kč/den

VÁHA KOJENECKÁ DIGITÁLNÍ

10 Kč/den

INHALÁTOR OMRON

20 Kč/den

Při zapůjčení techniky je vybírána vratná záloha 500,-Kč

Platba včetně započatého dne.