PLACENÉ SLUŽBY

Placené služby, které zdravotní pojišťovny neproplácí

POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU NA ŽÁDOST FYZ. OSOBY

Přihlášky do MŠ, jeslí, sportovní kroužky, školy v přírodě, tábory, potvrzení pro soudy, obecní úřady, cestovní kanceláře atd..  

150 Kč

JEDNORÁZOVÉ POTVRZENÍ O ZDRAV. STAVU NA ŽÁD FYZ. OS.

Po nemoci pro MŠ, ZŠ, sportovní odd. apod..  

50 Kč

PŘIHLÁŠKY NA ŠKOLY

ZA PRVNÍ

ZA KAŽDOU DALŠÍ


100 Kč

50 Kč